Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna w czasie ferii zimowych https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych?fbclid=IwAR2L7bkIVv7SF_GTXmGaq13rd_DWL85qTSLe-rBu81sTDHOtgNshuVh1nbo