NABÓR KANDYDATÓW do sportowych klas I o profilu Łyżwiarstwo figurowe i Łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie.

Nabór do klas sportowych odbędzie się w dniach:

04.03.2020.

05.03.2020.

09.03.2020.

o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 35 w Gdańsku – Oliwie ul. Wąsowicza 30

Więcej w zakładce rekrutacja