PROGRAM PÓŁKOLONII – „Półkolonie 2020”

 

Termin: 20-24.07.2020r.

Wiek uczestników: 6-10 lat

MIEJSCE PÓŁKOLONII: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. JANA PARANDOWSKIEGO W GDAŃSKU

Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 

Poniedziałek 20.07.2020r.

8:00 Zbiórka uczestników półkolonii, odczytanie regulaminu półkolonii i podpisanie regulaminu przez wszystkich uczestników/rodziców/ opiekunów, odczytanie regulaminu poruszania się po drogach.

9:30-12:00 wyjazd do Parku Regana

12:00-13:00 obiad

14:00-15:30 gry i zabawy sportowe

16:00 KONIEC ZAJĘĆ

 

Wtorek 21.07.2020r.

8:00 Zbiórka uczestników, przedstawienie planu dnia

9:00-11:00 Wyjście do Loopy’sWord Gdańsk

12:00-13:00 obiad

13:30-15:30 zajęcia plastyczne

16:00 KONIEC ZAJĘĆ

 

Środa 22.07.2020r.

8:00 Zbiórka uczestników, przedstawienie planu dnia

9:00-11:00 Wyjście do kina Helios

12:00-13:00 obiad

13:30-15:30 gry i zabawy sportowe

16:00 KONIEC ZAJĘĆ

 

Czwartek 23.07.2020r.

8:00 Zbiórka uczestników oraz przedstawienie planu dnia

9:00-11:00 Wyjście do ZOO

13:00 obiad

14:00-15:30 zajęcia plastyczne

16:00 KONIEC ZAJĘĆ

 

Piątek 24.07.2020r.

8:00 Zebranie uczestników, Przedstawienie planu dnia

9:00-11:00 Wyjście do Parku Oliwskiego i wyjście na lody

12:00-13:00 obiad

14:00 Zajęcia sportowe

Podsumowanie turnusu oraz wręczenie dyplomów za udział w zajęciach

Ognisko kończące półkolonie sportowe

16:00 KONIEC ZAJĘĆ

 

W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W NASZYM MIEŚCIE PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE!!!

 

 

PROGRAM PÓŁKOLONII –

„Półkolonie 2020 ”

 

Termin: 27-31.07.2020r.

Wiek uczestników: 6-10 lat

MIEJSCE PÓŁKOLONII: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. JANA PARANDOWSKIEGO UL. WĄSOWICZA 30

Poniedziałek 27.07.2020r.

8:00Zbiórka uczestników półkolonii, odczytanie regulaminu półkolonii i podpisanie regulaminu przez wszystkich uczestników/rodziców/ opiekunów, odczytanie regulaminu poruszania się po drogach.

9:30-12:00 wyjazd do Parku Regana

12:00-13:00 obiad

14:00-15:30 gry i zabawy sportowe

16:00 KONIEC ZAJĘĆ

 

Wtorek 28.07.2020r.

8:00 Zbiórka uczestników, Przedstawienie planu dnia

9:00-11:00 Wyjście do Loopy’sWord Gdańsk

12:00-13:00 obiad

13:30-15:30 zajęcia plastyczne

16:00 KONIEC ZAJĘĆ

 

Środa 29.07.2020r.

8:00 Zbiórka uczestników, przedstawienie planu dnia

9:00-11:00 Wyjście do kina Helios

12:00-13:00 obiad

13:30-15:30 gry i zabawy sportowe

16:00 KONIEC ZAJĘĆ

 

Czwartek 30.07.2020r.

8:00 Zbiórka uczestników oraz przedstawienie planu dnia

9:00-11:00 Wyjście do ZOO

13:00 obiad

14:00-15:30 zajęcia plastyczne

16:00 KONIEC ZAJĘĆ

 

Piątek 31.07.2020r.

8:00 Zebranie uczestników, Przedstawienie planu dnia

9:00-11:00 Wyjście do Parku Oliwskiego i wyjście na lody

12:00-13:00 obiad

14:00 Zajęcia sportowe

Podsumowanie turnusu oraz wręczenie dyplomów za udział w zajęciach

Ognisko kończące półkolonie sportowe

16:00 KONIEC ZAJĘĆ

W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W NASZYM MIEŚCIE PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE!!!