Nasza szkoła wzięła udział w projekcie artystyczno-edukacyjnym „Kierunek Ziemia” przygotowanym we współpracy Miejskiego Teatru Miniatura i Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Projekt ten, to spektakl ekologiczny, plenerowy, który wystawiony został na boisku naszej szkoły, dla najmłodszych uczniów. Głównym tematem przedstawienia jest odpowiedzialne postępowanie z odpadami, a celem nauka i motywacja do samodzielnej segregacji i ograniczenia ich wytwarzania.