Przypominamy o trwającej rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych. Wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka należy złożyć do szkoły w terminie od 15 maja do 19 maja 2023 r, zgodnie z zasadami rekrutacji.

Więcej informacji: rekrutacja uzupełniająca