Rówieśnicy z Ostravy - Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku

W ramach wymiany szkolnej zaplanowanej w realizacji projektu Erasmus+ naszą szkołę w maju odwiedzili uczniowie z Ostravy, w Czechach, którzy przyjęli nas zimą u siebie. Celem wymiany było:
  • - zaprezentowanie naszej szkoły, rozwiązań stosowanych przez nas do wdrażania ekologicznego stylu życia
  • - zapoznanie uczniów, umożliwienie im nawiązania relacji
  • - rozwijanie kompetencji językowych poprzez stworzenie im okazji do swobodnej komunikacji
  • - porównanie naszych krajów w rozmaitych kategoriach, takich jak: przyroda, język, obyczaje
  • - wyjaśnienie pojęcia śladu węglowego, obliczanie pozostawionego przez nas śladu, sposoby ograniczania i redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • - wprowadzenie pojęcia carbon-handprint, czyli pozytywnych działań ograniczających wpływ na środowisko naturalne
  • - rozwijanie kompetencji cyfrowych - nagranie filmu reklamującego carbon handprint, czyli  kształtowanie postaw, które pozytywnie wpływają na środowisko i zmniejszają obciążenie klimatyczne
  • - poznanie historii Gdańska i zwiedzenie najważniejszych atrakcji Głównego Miasta
powrót do góry