Mobilności to zdecydowanie najatrakcyjniejszy obszar programu Erasmus+. Spotkanie z Rumunami rozpoczęliśmy od zaprezentowania im naszej szkoły, sal lekcyjnych, biblioteki, zaplecza sportowego. Następnie przeprowadziliśmy zajęcia zapoznawcze, część uczniów już się znała, ponieważ przebywali na wymianie w szkole rumuńskiej, ale do zajęć staraliśmy się też włączyć innych uczniów zainteresowanych nowymi kolegami. Omówiliśmy przyczyny unoszenia się pyłów w powietrzu oraz przygotowaliśmy mapy mentalne dotyczące przyczyn zanieczyszczenia wody i ich przykrych konsekwencji dla zdrowia człowieka.
Uczniowie klas ósmych pomogli Rumunom w nauce poloneza, a my poznaliśmy podstawowe kroki ich tańca narodowego. Potem analizowaliśmy los elektorodpadów i przygotowywaliśmy reklamy społeczne zachęcające do prawidłowego recyklingu urządzeń elektronicznych. Odbyły się także zajęcia sportowe, a na koniec na zaproszenie #OliviaCentre wjechaliśmy na 32 piętro Olivia Star, żeby przyjrzeć się Trójmiastu z góry.
Zwiedziliśmy też Gdańsk, a w nim Główne Miasto, z jego najbardziej znanymi atrakcjami, Następnie, głównie z uwagi na łączące nas wspomnienia z czasu komunizmu, zwiedziliśmy Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej.
Ostatniego dnia uczniowie w grupach i na wyścigi rozwiązywali zagadki na temat ludzkiego ciała, były to krzyżówki z idiomami, labirynty, trochę nieskomplikowanych obliczeń, rebusy i układanki. Następnie uczestnicy ilustrowali terminy związane z zagrożeniami środowiska naturalnego i przygotowywali karty do gry w zielone taboo. Uczestniczyli także w naszym apelu, podczas którego otrzymali certyfikaty, a nasi uczniowie, uczestniczący w zajęciach z nimi, wykonane przez nich pamiątki.
- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
- rozwój kompetencji przyrodniczych –rozumienie świata przyrody, zachodzących w nim zjawisk, łańcuchów przyczynowo – skutkowych,
- rozumienie idei i konieczności recyklingu urządzeń elektronicznych
- przedstawienie zależności pomiędzy zanieczyszczonym powietrzem i wodą a organizmem ludzkim
- poznanie zasobów otaczającej nas przyrody i wzajemnych powiązań pomiędzy elementami ekosystemu
- umiejętność twórczego wyrażania idei, przekształcania tekstu na notatkę graficzną, parafrazowania tekstu
- wyrażanie doświadczeń za pośrednictwem sztuk wizualnych
- kształtowanie zachowań przygotowujących do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością
- rozwój umiejętności cyfrowych
- poznanie dziejów Gdańska i jego uwikłań historycznych warunkujących jego obecny kształt