Uczymy, się przez wakacje  samodzielnie kroków Jerusalema Challenge Dance tak, żeby w nowym roku szkolnym dać pokaz Szkoły SP nr35 Gdańsk. Przedstawiamy pomocne linki.

Przyjemnego uczenia

1.Nauka kroków  tańca Jerusalema Challenge dance wersja hiszpańska TUTAJ

2. Wersja angielska TUTJA

2.Pokaz cały zbiorowy występ TUTAJ