Inaczej niż się spodziewaliśmy zakończyliśmy w tym roku nasz projekt Sea in Sight/ Morze na horyzoncie Erasmus+. Nie odbyły się dwa planowane wyjazdy, do Grecji i do Rumunii, ale mamy nadzieję, że dojdzie do nich w przyszłym roku, gdyż projekt został przedłużony o 6 miesięcy, ze względu na królująca obecnie pandemię. Mimo obostrzeń nie próżnowaliśmy i kilka zadań zrealizowaliśmy online. Tegoroczne aktywności obejmowały między innymi:

- stworzenie propozycji na logo projektu

- przedstawienie Gdańska jako miasta związanego z morzem – padlet i publikacja online

https://padlet.com/tambelli_sylwia/yltwneuxrj91urhb

https://read.bookcreator.com/NzQwFa43UKEYO64os58ysQuzobux8pDgttigD--vSY4/FQ7aZoNoSduzu4OI92X_Gg

 

- prezentacje poszczególnych mieszkańców morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem naszego przyjaciela morświna

- wystawę morskich ozdób artystycznych

- ekspozycję i publikację: Wielka Rafa Koralowa

https://read.bookcreator.com/NzQwFa43UKEYO64os58ysQuzobux8pDgttigD--vSY4/zlgb6yBISkKoeDd8MrNmBg

- stworzenie padletu z ulubionymi zwierzętami morskimi

https://padlet.com/tambelli_sylwia/3kmxsueiz39t91hf

 

- ekspozycję komiksów w formie leporello na temat zabaw nad morzem,

- lekcje Skype z okazji Dnia Oceanów

- scenariusze zajęć na temat bezpiecznego zachowania się nad morzem, guizy, gry, escape  roomy.

W realizację projektu najbardziej zaangażowane były klasy: 5b, 7a, 7c, 4c oraz 3a.

Najważniejsze wydarzenia z cyklu życia projektu przedstawiliśmy na filmie.

https://www.youtube.com/watch?v=H88HO4mcC74&t=17s