Skróty zajęć:

 • Zajęcia międzyoddziałowe
  • AŁ – Akrobatyka łyżwiarstwo
  • GsM – Gimnastyka soliści
  • GsD – Gimnastyka Soliści
  • Gt – Gimnastyka tańce
  • Sd – Łyżwiarstwo Soliści
  • Sm – Łyżwiarstwo Soliści
  • Łc – Łyżwiarstwo choreografia
  • Ta1 - Łyżwiarstwo tańce
  • Ta2 - Łyżwiarstwo tańce
  • Sh - Short track
  • – godziny do dyspozycji dyrektora
  • AŁs – Akrobatyka łyżwiarstwo soliści
  • AŁt – Akrobatyka łyżwiarstwo tańce
  • Bsm – balet soliści
  • Btm Balet tańce
 • Nazwy przedmiotów
  • Ba – balet
  • Gis – gimnastyka soliści
  • Git – gimnastyka tańce
  • Hok – hokej
  • So1 – łyżwiarstwo soliści
  • Łch – łyżwiarstwo choreografia
  • Ta1- łyżwiarstwo tańce
  • Ta2 – łyżwiarstwo tańce
  • Łf – łyżwiarstwo figurowe
  • Ł.el.hok – łyżwiarstwo z elementami hokeja
  • PR – piłka ręczna
  • PRc – piłka ręczna chłopców
  • PRd – piłka ręczna dziewcząt
  • Sht – short track
  • Zsh – Zajęcia specjalistyczne hokej – zajęcia z motoryki i ogólnorozwojowe
  • Zsł – Zajęcia specjalistyczne łyżwiarstwo - – zajęcia z motoryki i ogólnorozwojowe
  • Gddyr – godziny do dyspozycji dyrektora
  • AŁt – akrobatyka łyżwiarstwo soliści
  • Ałt – akrobatyka łyżwiarstwo tańce
  • Bas – Balet soliści
  • Bat – Balet tańce
 • Nazwy obiektów które występują w planie jako ostatnia pozycja
  • @ - obiekt sportowy
  • T_d1, Td2,Td3,Td4, Td5, Td6 – tafla lodu
  • T_m1, Tm2,Tm3,Tm4, Tm5, Tm6 – tafla lodu
  • b_0 – Bałtówka oliwia
  • s_o1, so_2 – sala gimnastyczna na oliwia
  • s_s1, s_s2 – sala gimnastyczna w szkole
  • siłownia – siłownia oliwia
  • schody – schody lub korytarz oliwia
  • korytarz – korytarz w szkole
  • balon – obiekt sportowy w szkole
  • sala_c1, sala_c2 – sala gimnastyczna przy ul. Cystersów