Przypominamy o spotkaniu z Rodzicami klas VIII w sprawie warunków przebiegu egzaminu ósmoklasisty, które odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 20.02.2020 r. o godz. 17:00 w auli.