Specyficzne warunki, w których przyszło nam realizować projekt zmieniły jego formę, ujęły atrakcyjności, którą stanowiły wyjazdy, ale sam cel projektu – zdrowsze i lepsze życie, kształtowanie własnej sprawczości odporności na stres, pozostały niezmienione. Ze względu na zbieżność priorytetów część zadań była realizowana wspólnie z Zespołem Promocji Zdrowia. W tym półroczu roku szkolnego przeprowadziliśmy następujące aktywności: 

 

Erasmus + Day– wirtualna konferencja, spotkanie z nauczycielami sąsiednich szkól, także biorących udział w realizowaniu programu Erasmus+, rozpowszechnianie produktów projektów, dzielenie się dobrymi praktykami 

 

- Sprzątanie świata– prezentacje, warsztaty, gry i zabawy promujące kształtowanie postaw obywatelskich i zachowania sprzyjające zdrowiu 

 

Ogródek ziołowy– założenie kwiatowo-ziołowego ogródka, promocja zdrowego odżywiania i jednocześnie uatrakcyjnienie przestrzeni szkolnej 

 

Dzień Życzliwości– projektowanie kartek poprawiających nastrój, dających nadzieję i wiarę we własne siły, wymiana kartek ze szkołami partnerskimi 

 

Dzień Zdrowia Psychicznego– przygotowanie tablicy - pakietu scenariuszy, filmów, wywiadów, tutoriali do pobrania na godziny wychowawcze na temat chorób psychicznych, rozpoznawania symptomów, ograniczeń, z którymi muszą żyć ludzie obarczeni tymi chorobami i ich rodziny, 

 

Dzień Tolerancji– poczucie odrzucenia jako źródło stresu, kształtowanie poczucia tolerancji, zrozumienia, akceptacji osób wyrażających odmienne poglądy, przygotowanie zestawu pomocy wizualnych, gier, scenariuszy lekcji do wykorzystania na godzinach wychowawczych 

 

Nie stój z boku, reaguj– przemoc jako główne źródło stresu szkolnego, lekcje j. angielskiego poświęcone mobbingowi w szkole i cyberprzemocy, 

 

- Przyjaciel – kim jest dla mnie– zajęcia na temat roli jaką pełnią przyjaciele w naszym życiu, jacy są, jakie mają cechy, jak się zachowują, co znaczy dla mnie przyjaźń, wsparcie udzielane przez przyjaciela jako najcenniejsza ochrona przed stresem 

 

- I wish you Merry Christmas – zaprojektowanie kartek świątecznych przez uczniów szkół partnerskich, umieszczenie ich, oraz przepisów na dania świąteczne, na wspólnej tablicy, Końcowe Odliczanie - kalendarz zadań przedświątecznych

 

W drugim półroczu zajmiemy się głównie właściwym odżywianiem, jako jednym z czynników decydujących o zdrowiu i samopoczuciu człowieka.  

 

Nieustannie zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie regularnie zamieszczamy informacje na temat wszystkich naszych aktywności: http://tamsylwka.cba.pl