Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Zaburzenia psychiczne stają się jednym z głównych problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową ludzi. Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz.

Zachęcam do zapoznania się z niżej podanymi materiałami.

 psycholog szkoły Marcin Ciepliński

https://www.gov.pl/attachment/d9104dce-d0c3-4314-b1ad-63036bb1e14a

https://www.gov.pl/attachment/047d5840-2d8d-424b-b814-627c500f8c32

https://www.gov.pl/attachment/d008298b-a033-4b86-9e70-deb6b10e8305

Telefony wsparcia:

  • Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych 116 123 – codziennie od 14.00 do 22.00
  • Telefon Zaufania Młodych- 22 484 88 04 ( pon-sb. 11.00-21.00)
  • Tumbo Pomaga pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie -800 111 23 ( pon-pt.12:00-18.00)
  • Antydepresyjny telefon zaufania -22 484 88 01 (pon-pt.15.00-20.00)
  • Dobre słowa telefon dla seniorów -123 337 088 ( pon-pt 10.00-12.00, 17.00-19.00)
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży -116 111 ( całodobowo)
  • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212 (całodobowo)