Rodziców, którzy chcą nawiązać lepszy kontakt ze swoimi dziećmi oraz tych, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze zapraszamy na cykl zajęć

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Program zajęć obejmuje dziesięć spotkań, podczas których poruszamy następujące zagadnienia:

· rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć

· wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane

· aktywne, wspierające słuchanie

· motywowanie dziecka do współdziałania

· modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka

· uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole

· wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka

· budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka

· konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Zajęcia odbywają się w grupie, mają charakter warsztatowy, każde spotkanie trwa 3 godziny.

Zajęcia są BEZPŁATNE.

Prowadzące:

Agnieszka Gutowska –pedagog, socjoterapeuta, psychotraumatolog,

Izabela Pobikrowska – pedagog, doradca zawodowy, Zapisy przyjmujemy w Sali 118 lub 201, poprzez e-mail: a.gutowska@sp35.edu.gdansk.pl, i.pobikrowska@sp35,edu,gdansk.pl lub telefonicznie 58-552-34-14.

zajęcia będą odbywać się w soboty 9.00-11.15, termin rozpoczęcia zajęć – 23.04.2022