20 lutego po raz kolejny w naszej szkole odbył się  turniej "Jestem bezpieczny". W zabawie wzięły udział dzieci z Przedszkola nr 39 , Przedszkola Biały Kotek oraz zerówka SP nr 35. 

Celem konkursu było utrwalenie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad ruchu drogowego, rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie oraz integracja środowisk przedszkolnych.

Na zakończenie turnieju wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz  prezenty ufundowane przez Radę Rodziców SP nr 35 i Straż Miejską w Gdańsku. 

Na turnieju mieliśmy przyjemność gościć panią dyrektor Małgorzatę Skwirę, przewodniczącą Rady Rodziców - panią Dominikę Andrzejczak oraz pracowników Straży Miejskiej - panów: Pawła Nadowskiego oraz Artura Tyszkiewicza.