Uproszczony regulamin turnieju:

drużyny muszą składać się z 8 zawodników (5 zawodników z pola + 1 bramkarz + 2 rezerwowych),

drużyny mogą składać się z uczniów różnych klas IV-VI,

w turnieju mogą brać udział zaróno chłopcy jka i dziewczęta,

w formularzu nałeży podać imię i nazwisko ucznia, nazwę drużyny oraz klasę z którek pochodzi kapitan tej drużyny.

Wszelkich informacji udziela trener Jakub Wala, który jest jednocześnie koordynatorem zawodów.