Świetlica szkolna przyłączyła się do aktywnego prmowania zdrowego życia. Przez  cały tydzień odbywały się prelekcje dotyczące czynnego spędzania czasu wolnego wzbogacanego prawidłowym odżywianiem się. Zwróciliśmy uwagę na czynniki zgrażace prawidłowemu funkcjonowaniu człowieka - hałas, przebywanie w pomieszczeniach źle oświetlonych i nieprawidłowo umeblowanych. Ogromny nacisk położyliśmy na prawidłową postawę ciała. Dlatego też sporo czasu poświęciliśmy na zajęcia ruchowe, zarówno w świetlicy, jak i na podwórku.