Cele projektu, czyli próba stworzenia w szkole warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu i zdrowej, wewnętrznej, motywacji, nawet jeśli nie zostały w pełni osiągnięte, to przynajmniej kierunek właściwych zmian został wyznaczony i wsparty przez działalność Zespołu Promocji Zdrowia. Staraliśmy się osiągnąć cele projektu poprzez:

- uatrakcyjnienie zajęć, aktywizowanie uczniów poprzez gamifikację, interdyscyplinarność, doskonalenie myślenia krytycznego i wizualnego

- uczenie się jak się uczyć

- zajęcia promujące aktywny tryb życia

- zajęcia uczące jak radzić sobie ze stresem, jak go redukować i jak wykorzystywać

- edukacyjne zajęcia wdrażające zasady zdrowego odżywania

- stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego dla uczniów i personelu

- cykl warsztatów rozwijających kompetencje rodziców

- promowanie wśród rodziców, opiekunów, społeczności lokalnej działań pozwalających im

zachować zdrowie.

Materialnymi rezultatami naszej pracy były:

· gry, prezentacje, plakaty, prace graficzne, ulotki, zakładki

· logo projektu

· blog projektu

· scenariusze lekcji i warsztatów

· padlety z kolekcjami materiałów do przeprowadzania zajęć,

· filmy, albumy, wiersze, komiksy, e-publikacje

· kolekcje przepisów,

· sketchnotki, mapy myśli,

· słownik terminów sportowych, biografie sportowców

· podcasty

· przewodnik dla nauczycieli na temat wykorzystania narzędzi TIC podczas mobilności wirtualnych

· publikacje na temat zachowań prozdrowotnych.

Przede wszystkim jednak wrażenia, wspomnienia, doświadczenia, przyjaźnie oraz wymiana dobrych praktyk z nauczycielami z innych szkół europejskich, a także zrozumienie zależności pomiędzy naszymi nawykami a jakością naszego życia.

Zapraszamy do zapoznania się z ilustrowanym opisem wszystkich przedsięwzięć na blogu projektu http://tamsylwka.cba.pl/ oraz z kolekcją stworzonych przez nas podczas trwania projektu rezultatów: https://padlet.com/tambelli_sylwia/rqmq3gw4sdl5gh6z