W czasie  roku szkolnego 2019/2020 nasi socjoterapeuci; p. Marcin Cieplinski

i Agnieszka Gutowska prowadzili w klasach VI i VII warsztaty na temat:

Budowanie relacji w klasie.

Podczas warsztatów  poruszane były następujące zagadnienia:

  • Czym jest agresja.
  • Czym jest przemoc.
  • Emocje i sposoby ich wyrażania.
  • O krzywdzeniu innych.
  • Jak pomagać.