WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2020/2021

„Spotkacie nowych przyjaciół”

Dla klas II - III

Cele konkursu:

  • Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (beletrystyka, biografia, literatura popularno-naukowa) i młodzieży (beletrystyka, reportaż, biografia, esej, literatura faktu).
  • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
  • Budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.

Przebieg konkursu:

Zgłoszenie do konkursu przyjmują wychowawcy klas II i III do  9 września 2020 r.

Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Tytuł lektury zostanie podany też na stronach internetowych Organizatorów. W terminie wskazanym przez Organizatorów Szkolni Koordynatorzy Maratonu otrzymują drogą elektroniczną test sprawdzający znajomość treści i rozumienie problematyki lektury oraz informację o kolejnej lekturze. Napisane przez uczniów testy sprawdzają szkolni koordynatorzy wg klucza przygotowanego przez Organizatorów.

Terminy pisania testów będą znajdować się na stronie szkoły oraz na Facebooku – na początku miesiąca. Pierwszy test odbędzie się na początku października 2020 r.

Uwaga! Organizatorzy Wielkiego Maratonu Czytelniczego nie zapewniają uczestnikom lektur. Zdobycie wskazanej książki należy do Maratończyków!

Zgłoszenie się do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.

ALFABETYCZNA LISTA LEKTUR WMC 2020/21

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas II – III szkół podstawowych)

  1. Bednarek Justyna, Babcocha
  2. Czerwińska-Rydel Anna, Słońcem na papierze. Wesoła opowieść o Kornelu Makuszyńskim UWAGA! Książka wyszła też pod tytułem: Słońcem na papierze. Niezwykłe losy Kornela Makuszyńskiego
  3. Kołyszko Wojciech, Smutek i zaklęte miasto
  4. Pałasz Marcin, Wszystko zaczyna się od marzeń
  5. Ryrych Katarzyna, Wilczek
  6. Vestly Ann-Cath, 8+2 i sztormowy wiatr
  7. Zubrzycka Elżbieta, Filip, lis i magia słów

Lektura na wrzesień 2020 r.:

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas II – III szkół podstawowych)

Marcin Pałasz, Wszystko zaczyna się od marzeń

Szkolny koordynator WMC

Justyna Wrońska