WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2021/2022

„Spotkacie nowych przyjaciół”

Dla klas II - III

Cele konkursu:

• Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (beletrystyka, biografia, literatura popularno-naukowa) i młodzieży (beletrystyka, reportaż, biografia, esej, literatura faktu).

• Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

• Budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.

Przebieg konkursu:

Zgłoszenie do konkursu przyjmują wychowawcy klas II i III do 13 września 2021 r.

1. Przebieg konkursu: Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Tytuł nowej lektury zostanie podany też na stronach www Organizatorów. W terminach wskazanych w Regulaminie WMC Szkolni Opiekunowie WMC otrzymają drogą elektroniczną testy sprawdzające znajomość treści oraz rozumienie problematyki lektury, klucze odpowiedzi do testów oraz informację o kolejnej lekturze.

2. Napisane przez uczniów testy sprawdzają Szkolni Opiekunowie WMC wg klucza przygotowanego przez Organizatorów.

3. Za każde z dziewiętnastu pierwszych zadań wykonanych poprawnie uczestnik otrzymuje po jednym punkcie (nie przyznaje się połowy punktu). Za dwudzieste zadanie uczestnik może otrzymać dwa lub zero punktów. Za test można otrzymać maksymalnie 21 punktów. Łącznie w siedmiu etapach można uzyskać 147 punktów.

Terminy pisania testów będą znajdować się na stronie szkoły oraz na Facebooku – na początku miesiąca. Pierwszy test odbędzie się na początku października 2021 r.

Uwaga! Organizatorzy Wielkiego Maratonu Czytelniczego nie zapewniają uczestnikom lektur. Zdobycie wskazanej książki należy do Maratończyków!

Zgłoszenie się do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.

ALFABETYCZNA LISTA LEKTUR WMC 2021/22

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas II – III szkół podstawowych)

1. Bednarek Justyna, Banda Czarnej Frotte. Skarpetki powracają

2. Cowell Cressida, Wojownicy i czarodzieje. Jak upolować wiedźmę

3. Charlotte Habersack, Proszę nie otwierać. Gryzie!

4. Kołyszko Wojciech, Wstyd i latający śpiwór

5. Milewska Marta H., Mietek i skarb Wejhera

6. Piasecka Wioletta, Ignaś

7. Oziewicz Tina, Co robią uczucia

Lektury na wrzesień 2021 r.:

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas II – III szkół podstawowych)

Oziewicz Tina, Co robią uczucia

Szkolny koordynator WMC

Justyna Wrońska

Aleksandra Falkowska