Wyjazdy, organizowane w ramach realizacji programu Erasmus+ zostały co prawda czasowo zawieszone, ale zagadnienia dotyczące naszych zasobów morskich nie straciły na znaczeniu. W tym tygodniu, wspólnie z pozostałymi szkołami partnerskimi, z Chorwacji, Grecji i Francji, bierzemy udział w mobilności wirtualnej projektu Morze na Horyzoncie Erasmus+, organizowanej przez szkołę w Rumunii. Problemy techniczne dają się we znaki i odzierają to spotkanie z najfajniejszych aspektów takich spotkań – możliwości pogadania czy zaprzyjaźnienia się. Ale nie próżnujemy: przedstawiliśmy faunę Morza Bałtyckiego, poznaliśmy mieszkańców innych mórz europejskich, wykonaliśmy modele stworzeń morskich, napisaliśmy od nowa historię Juraty, komiks o przygodach Kolumba, wiersze o stworzeniach morskich i plakaty dotyczące palących spraw związanych z Bałtykiem.  

 https://erasmus-seainsight.weebly.com/ 

Wszystkie stworzone przez uczestników prace są dostępne na padlecie: https://padlet.com/petrosandaniela1/woe7kzi3b8m9g1uo