W połowie czerwca odbyła się ostatnia wymiana grup uczniów realizowana w ramach projektu Avoid Stress. Achieve Purpose/ Bez stresu do celu Erasmus+. Tym razem nasi uczniowie odwiedzili szkołę partnerską w Amares, pod Bragą w Portugalii. A aktywności, w których brali udział związane były głównie ze sportem i nauką opanowania trudnej sztuki koncentracji. Uczniowie zaprezentowali tradycyjne gry popularne w ich krajach. My pochwaliliśmy się klasyczną odmianą grą w kapsle w formie Wyścigu Pokoju, z trasami i flagami. Oprócz zajęć typowo sportowych, jak park linowy i wspinaczka, uczniowie wzięli udział także w sesjach relaksacyjnych, ucząc się sztuki uważności i skupienia, zajęciach artystycznych, podczas których stworzyli własne mandale oraz utwory typu japońskich haiku, na temat dobrego samopoczucia i więzi z naturą. Odwiedzili także Museum and Sports City of Sporting Club w Bradze oraz International Nanotechnology Laboratory, które prowadzi zaawansowane badania technologiczne w zakresie dietetyki i wzbogacania żywności w witaminy.