PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KAPITUŁY VI KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO „DEMOKRACJA NIEJEDNO MA IMIĘ”
W dniu 30.05.2022 r. odbyły się obrady KAPITUŁY IV KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO „DEMOKRACJA NIEJEDNO MA IMIĘ”
pod przewodnictwem Leszka Dybizbańskiego

Celem Kapituły było rozstrzygnięcie konkursu „Demokracja niejedno ma imię”.
Kapituła stwierdziła, że:
• na konkurs wpłynęło 32 prace wykonane indywidualnie;
• uczestnikami byli uczniowie w obu grupach wiekowych, tj. dzieci klas IV-VI i młodzież klas VII-VIII
Kapituła Konkursu dokonała oceny prac zgodnie z jego regulaminem.

Największą ilość punktów otrzymali:
I. w grupie klas IV - VI
1. Antoni Sobański 120 pkt.
2. Nie przyznano
3. Nie przyznano

II. w grupie klas VII-VIII
1. Milena Wolf 120 pkt.
2. Agata Kulesza 105 pkt.
3. Marika Kiera / Marcelina Walaszek 100 pkt.

Przewodniczący Kapituły:
Leszek Dybizbański
Członkowie:
1. Joanna Caban
2. Teresa Brunath