25 czerwca (czwartek)

Uroczyste spotkania klas III z wychowawczyniami. Uczeń plus jeden opiekun.

III A – godz. 10:00 – aula

III B – godz. 09:30 – stołówka

III C – godz. 10:30 – sala 113

26 czerwca (piątek)

Pożegnanie klas VIII (w zależności od pogody)

VIII A – godz. 09:00 – boisko lub sala

VIII B – godz. 10:30 – boisko lub sala

Klasy I-VII (z wyłączeniem klas III) – wirtualne spotkania z wychowawcami klas i dyrektorem szkoły w aplikacji Teams w godzinach podanych przez wychowawców.

Wręczenie świadectw uczniom klas I-VII nastąpi w dniu 01 września 2020 r. W wyjątkowych sytuacjach odbiór świadectwa w sekretariacie szkoły w miesiącach wakacyjnych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu w celu przygotowania dokumentów.