W nadchodzącym tygodniu (tj. 08.03.2023 r. oraz 09.03.2023 r.) odbędą się zebrania/konsultacje rodziców.

Lista klas (z dniem i godziną zebrania/konsultacji) oraz przydzielonych im sal:

Klasa

Sala

Wychowawca

Dzień i godzina

Forma spotkania

0a

17

Danuta Kolendo / Agnieszka Andrzejczyk

środa 17:00

konsultacje

0b

15

 Kamila Keller / Sylwia Szulc

środa 17:00

konsultacje

Ia

114

Ewa Ślepowrońska

środa 17:00

konsultacje

Ib

16

Magdalena Mindykowska

odbędzie się w późniejszym terminie

Ic

111

Anna Kulińska

środa 17:00

konsultacje

IIa

112

Jolanta Miler

środa 17:00

zebranie

IIb

16

Anna Pilarek

środa 17:00

konsultacje

IIc

107

Nina Szamow

środa 17:00

konsultacje

IIIa

113

Justyna Wrońska

wtorek 17:30

zebranie

IIIb

16

Anna Pilarek

środa 17:00

konsultacje

IIIc

106

Aleksandra Falkowska

środa 17:30

konsultacje

IVa

211

Agnieszka Wala

czwartek 17:30

zebranie

IVb

217

Magdalena Czapa

czwartek 17:00

konsultacje

IVc

111

Aneta Sokołowska

czwartek 17:00

konsultacje

Va

209

Elżbieta Klawikowska

środa 17:00

zebranie

Vb

218

Krzysztof Lehmann

czwartek 17:30

konsultacje

Vc

106

Aleksandra Paczyńska

czwartek 17:00

zebranie

VIa

212

Mariola Pesta

czwartek 17:30

konsultacje

VIb

219

Robert Błażowski

czwartek 17:45

konsultacje

VIc

104

Katarzyna Tomczuk-Langowska

czwartek 18:30

konsultacje

VIIa

206

Ewa Mierzejewska-Abraham

czwartek 17:30

konsultacje

VIIb

117

Sebastian Pilarek

czwartek 18:00

zebranie

VIIc

210

Anna Sobieraj

czwartek 17:30

konsultacje

VIIIa

207

Małgorzata Dobke-Buszman

czwartek 17:30

zebranie

VIIIb

213

Iwona Wasilczyk

czwartek 17:30

konsultacje

VIIIc

202

Paweł Mielczewski

czwartek 17:00

konsultacje