W związku z podpisaniem przez Gminę Miasta Gdańska porozumienia w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów w gabinecie stomatologicznym poza terenem szkoły (ul. Górskiego 1, Gdańsk) prosimy zainteresowane osoby o wydrukowanie zgody znajdującej się w załączniku artykułu (po kliknięciu w tytuł artykułu) i dostarczenie jej do sekretariatu do 10 listopada 2023r.

W gabinecie dentystycznym lekarz będzie:

  1. Wykonywał świadczenia ogólnostomatologiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
  2. Wykonywał profilaktyczne świadczenia stomatologiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia
  3. Współpracował z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów w gabinecie stomatologicznym poza terenem szkoły jest dobrowolne.