Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Zgodnie z art.34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. informujemy, że sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało opublikowane w BIP GCUW.