https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Jeżeli dziecko jest z obwodu szkolnego, a chcecie Państwo, żeby dostało sie do klasy sportowej, należy wypełnić wniosek jak dla dziecka spoza obwodu

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

01.03.2024 godz.12.00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców

01.03.2024 godz.12.00

15.03.2024 godz.16.00

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

06.03.2024 godz.8.00

11.03.2024 godz.16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

12.03.2024 godz.15.00

Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców

15.03.2024 godz.16.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony dla rodziców

27.03.2024 godz.15.00

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania

03.04.2024 godz.8.00

10.04.2024 godz.16.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz otwarcie strony dla rodziców

12.04.2024 godz.15.00

REKRUTACJA UZUEPŁNIAJĄCA

Składanie wniosku przez rodziców w formie papierowej do wybranej szkoły

20.05.2024 godz.9.00

24.05.2024 godz.16.00

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

21.05.2024 godz.8.00

22.05.2024 godz.16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

23.05.2024 godz.15.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

05.06.2024 godz.15.00

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania

06.06.2024 godz.8.00

12.06.2024 godz.16.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz otwarcie strony dla rodziców

14.06.2024 godz.15.00