Celem szkolenia jest przygotowanie grupy kompetentnych realizatorów rekomendowanego Programu Spójrz Inaczej w klasach IV-VI (nauczycieli, wychowawców psychologów i pedagogów). 

Warsztaty organizowane są  przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w ramach projektu dotowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych pn. „Program <Spójrz inaczej> podstawą działań profilaktyczno – wychowawczych w zreformowanej szkole  podstawowej” –  Szkolenia realizatorów programu w  klasach IV-VI.

Plik do pobrania poniżej