Funkcjonowanie uczniów SP 35 przed i w czasie epidemii koronawirusa- ankieta dla rodziców

Link do ankiety:    https://forms.gle/mTDhezi2ncRwmFAn9   

 

Szanowni Rodzice!

   Zespół Ewaluacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiet „Funkcjonowanie uczniów SP 35 przed i w czasie epidemii koronawirusa” ( link wyżej)

    Naszym celem jest zbadania funkcjonowanie uczniów w szkole oraz w czasie zdalnego nauczania. Wyniki ankiety posłużą nam do oceny dotychczasowych działań i wprowadzenia ewentualnych zmian poprawiających warunki funkcjonowania uczniów w nauczaniu stacjonarnym i spodziewanym jesiennym nauczaniu zdalnym.

 

 

 

  1. Mierzejewska-Abraham

                                                            (wicedyrektor, przewodnicząca zespołu)