Zajęcia na niebieskim tle są zajęciami on-line (w programie Teams i pozostały one bez zmian). Czcionka pogrubiona, w kolorze czerwonym oznacza konsultacje, w których nauczyciel pozostaje w gotwości. Czcionką czarną oznaczone są lekcje off-line, w których uczeń pracuje sam na materiale dostarczonym przez nauczyciela podczas leckji on-line lub w Teamsach.