Test dla klas II-III: 11.04.2024 godz. 8:45 stołówka

Test dla klas IV-VI: 10.04.2024 godz. 14:30 s. 207

Test dla klas VII-VIII: