Zachęcamy uczniów klas 8 i klas III gimnazjum oraz rodziców do aktywnego udziału

w Tygodniu Zawodowca

Wszystkie informacje w załącznikach