Uprzejmie przypominam, że wszystkie upoważnienia na odbiór lub samodzielny powrót dziecka do domu złożone u wychowawcy i świetlicy szkolnej są nieważne w czasie trwania Akcji Lato.  Proszę rodziców/ prawnych opiekunów o osobiste przyprowadzenie dziecka w celu dopełnienia niezbędnych formalności. 

Plik znajduje się poniżej