SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI im. Jana Parandowskiego w Gdańsku zaprasza do skorzystania z półkolonii w ramach „Akcji LATO 2024”

Uczestnicy: uczniowie klas 1- 3

Termin: I. 24.06 - 28.06.2024 r. /3 grupy - 45 uczestników/

Termin: II. 01.07 - 05.07.2024 r. /3 grupy - 45 uczestników/

Termin: III. 08.07 - 12.07.2024 r. /2 grupy - 30 uczestników/

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 /8 godzin dziennie/

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdańsku, ul. Wąsowicza 30, 80 – 318 Gdańsk.

Zapisy: w terminie 11 - 18 czerwca 2024 r. do godz. 12.00

Rekrutacja na podstawie:

 KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII –  należy złożyć w sekretariacie do dnia 18 czerwca br.  do godz. 12:00

Informacje o rekrutacji:

  1. Półkolonie skierowane są dla uczniów klas 1- 3 uczęszczających do SP35 w Gdańsku.
  2. Obowiązuje złożenie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII

Kryteria rekrutacji:

  • Rodzice dziecka - oboje pracujący;
  • Rodzic pracujący i samotnie wychowujący dziecko;
  • Wielodzietność „3+”.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które spełniają podane kryteria.

O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie rodzic/prawny opiekun zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez e- dziennik /GPE/ po zakończeniu rekrutacji nie później niż do 18 czerwca 2024 r. godz. 20.00.

Informacje uzupełniające: 

Opłaty za poszczególne turnusy należy dokonać u Pani Joli Szewczyk- Jankowskiej (biblioteka szkolna) do 19-20 czerwca 2024 r. do godz. 12:00.

I turnus – 150 zł (w tym zupa)

II turnus- 150 zł (w tym zupa)

III turnus – 150 zł (w tym zupa)

Nieopłacenie w terminie jest równoznaczne z wykreśleniem z listy.

  • bilety wstępu do kina, teatru, muzeum – zgodnie z założeniami programu - zajęcia kulturalne.

Można zapisać dziecko na więcej niż jeden turnus, na każdy turnus należy wówczas wypełnić komplet dokumentów.