W związku z powrotem dzieci do oddziałów przedszkolnych od 18 maja 2020 r. prosimy o zapoznanie się z obowiązującym od 18.05.2020 r. regulaminem działalności SP35, procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły oraz o wypełnienienie i podpisanie oświadczenia. Nauczanie zdalne nadal będzie prowadzone według ustalonych wcześniej planów.