DYREKCJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35

z Oddziałami Sportowymi

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

do sportowych klas I o profilu

Łyżwiarstwo figurowe i Łyżwiarstwo z elementami hokeja na lodzie.

Nabór do klas sportowych odbędzie się w dniach:

06.03.2019.

07.03.2019.

11.03.2019.

o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej Nr 35 w Gdańsku – Oliwie ul. Wąsowicza 30

Do szkoły podstawowej będą przyjmowani kandydaci, którzy:

  1. a) Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  2. b) Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły
  3. c) Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy

W załączeniu Kryteria naboru kandydatów do I klasy szkoły podstawowej