Wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych wolontariusze szkoły z klasy 8A,8B i 8C, wspierali podopiecznych Stowarzyszenia podczas wycieczki do Katedry Oliwskiej, Twierdzy Wisłoujście i na Westerplatte. Bardzo dziękuję Rodzicom i Uczniom działającym w wolontariacie szkoły za zaangażowanie i poświęcony czas. Opiekun wolontariatu Marcin Ciepliński.