Poniższe przypomnienie uzupełniliśmy o określenie miejsc, w których będzie można pod opieką pracownika szkoły zostawić rzeczy osobiste oraz o zmiany w termianch przy odwołaniach. Zdający wchodzący przez wejście A od strony boiska piaskowego (nazwiska od A do Ł) zostawiają rzeczy w szatni MĘSKIEJ wf, a osoby wchodzący wejściem B (nazwiska od M do Z) zostawiają rzeczy w szatni DAMSKIEJ wf. Uczniowie zdający w auli wchodzą do szkoły wejściem D i udają się prosto na schody, na II piętro. Następnie uczniowie o nazwiskach od A do J + Ś wchodzą na aule wejściem od strony DAMSKIEJ toalety (rzeczy zostawiają w sali 209), a pozostałe osoby o nazwiskach od K do Z wchodzą do auli od strony MĘSKIEJ toalety (rzeczy oddają do sali 210). Zdający wchodzący wejściem C zostawiają rzeczy w sali 212.

W załączniku przedstawiamy przypomnienie podstawowych zasad przebiegu egzaminu ósmoklasisty wzbogacone o wytyczne GIS. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na tekst w kolorze czerwonym, którym zostały oznaczone ważne zmiany lub nowe rozwiązania wprowadzone w związku z trwającą pandemią.