W  dniu 26.05.2021 r. odbyły się obrady Kapituły  V konkursu interdyscyplinarnego „Demokracja niejedno ma imię” pod przewodnictwem dr Ewy Tyszkowskiej, pracownika naukowego UG.

Celem Kapituły było rozstrzygnięcie konkursu „Demokracja niejedno ma imię”.

Kapituła Konkursu dokonała oceny prac zgodnie z jego regulaminem.

Wyniki w załączniku.