W dniu 11 grudnia 2019 roku jury oceniło zdjęcia przysłane na „Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny Oliwa o zasięgu wojewódzkim”.

Na konkurs wpłynęło 386 zdjęć 75 uczestników z 13 szkół.

Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej z województwa pomorskiego.

Na wystawę zakwalifikowało się 335 zdjęć 75 autorów i przyznano następujące miejsca i wyróżnienia: (załącznik)

Wernisaż konkursu odbędzie się 19 lutego o godzinie 16 w siedzibie szkoły. Serdecznie zapraszamy laureatów, nauczycieli i osoby towarzyszące.

 

Organizatorzy:

Jolanta Dybizbańska

Jolanta Szewczyk-Jankowska

Stanisława Lomperta