Link do naboru: https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi do Rodziców/Opiekunów dzieci z oddziałów zerowych

Szanowni Państwo

Przed nami rekrutacja do klas pierwszych. W związku z tym przesyłam podstawowe informacje.

 1. Regulamin i harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA 2021/2022.
 2. Oferta placówki będzie zamieszczona na stronie szkoły od dnia 12.02.2021r.
 3. Proponujemy trzy klasy pierwsze:
 • Ia – klasa o profilu łyżwiarstwo figurowe
 • Ib – klasa o profilu hokej na lodzie
 • Ic – klasa ogólna
 1. Rodzice dzieci uczęszczających do naszych zerówek, którzy chcą, aby dziecko pozostało w zerówce, składają w sekretariacie szkoły DEKLARACJĘ O  KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w terminie od 15.02.2021 – g.8.00 do 26.02.2021.
 2. Rodzice 6- latków (rocznik 2015) – 6- latki uczestniczą w rekrutacji do klas pierwszych pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię poradni pedagogiczno – psychologicznej.
 3. Pozostali Rodzice, także spoza naszej szkoły, biorą udział w ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH.
 4. Podstawowe terminy umieszczone są w HARMONOGRAMIE REKRUTACJI.
 5. REKRUTACJA PODSTAWOWA dla wszystkich chętnych
 • 01.03.2021 – g.12.00 – 12.03.2021 – g.16.00
 • Próby sprawnościowe do klas sportowych – 03.03. – 08.03.2021 – w g. 16.00 – 17.30
 1. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
 • 10.05.2021 – g.9.00 – 14.05 – g.16.00
 • Próby sprawnościowe – 11.05 – 12.05 – g.16.00-17.30
 1. REKRUTACJA DZIECI SPOZA GMINY GDAŃSK
 • 08 – 31.08. 2021

Informacja dotycząca składania wniosków

Wniosek wypełniony przez rodzica/opiekuna za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzice drukują ten wniosek, podpisują, a następnie przekazują do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium.

Dostarczenie wniosków rekrutacyjnych wraz z dokumentami należy zrobić na dwa sposoby:

 • Rodzice skanują wniosek wraz z pozostałymi dokumentami i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki pierwszego wyboru lub
 • Rodzice wrzucają ww. dokumenty (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez placówkę.

UWAGA!!!

Jeśli wniosek złożony przez rodziców będzie niekompletny, sekretariat będzie kontaktować się telefonicznie z rodzicami.

Wniosek musi zawierać komplet dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium. Jeśli Państwo nie dostarczą nam następujących dokumentów, wniosek będzie odrzucony. Proszę zapoznać się z zasadami rekrutacji, które są zamieszczone na stronie szkoły.

Informujemy, że wszelkie informację dot. rekrutacji można uzyskać telefonicznie lub pisząc na adres mailowy placówki. Ze względu na pandemię chcemy ograniczyć w placówce ruch rodziców składających dokumenty rekrutacyjne.

e-mail szkoły: sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl

numer kontaktowy do szkoły: (58) 552 34 14

pliki do pobrania