Rekrutacja 2023/2024 - Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35

z Oddziałami Sportowymi

OGŁASZA ZAPISY

dzieci do klas 0 i I oraz nabór uzupełniający do klas IV

Zapoznaj się z naszą ofertą w pliku poniżej lub pod linkiem TUTAJ

Dla osób kończących naszą szkołę informacja jest w pliku (plakacie) poniżej z zaznaczeniem, że 18 pkt. za osiągnięcia to liczba maksymalna za wszystkie możliwe konkursy. 

 • Pełna oferta 2023/2024

  czytaj dalej: Pełna oferta 2023/2024
 • Rekrutacja oddziały przedszkolne

  Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi do Rodziców/Opiekunów dzieci chętnych do oddziałów zerowych

  Szanowni Państwo!

  Przed nami rekrutacja do oddziałów „0” w szkole. W związku z tym przesyłam podstawowe informacje.

  1. Proponujemy dwa ogólnodostępne oddziały zerowe:
  • 0a
  • 0b
  • w obu oddziałach jest możliwość realizacji programu treningowego łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie

  Rekrutacja będzie odbywać się poprzez stronę internetową od 01 marca 2023 r. od godz. 12:00:

  https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

  Przed tym dniem nie można zalogować się do powyższego systemu.

  Pełny regulamin i harmonogram rekrutacji znajdują się poniżej w pliku pdf

   Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego od 13.02.2023 godz 8:00 do 28.02.2023 godz. 18:00. Druki do pobrania w sekretariacie.

   REKRUTACJA PODSTAWOWA

   od 01.03.2023 r. od godz. 12.00 do 15.03.2023 r. do godz. 16.00 

   złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   27.03.2023 r. o godz. 15.00

   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

   od 28.03.2023 r. od godz. 8.00 do 03.03.2022 r. do godz. 16.00

   potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

   05.04.2023 r. o godz. 15.00

   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

   od 15.05.2023 r. od godz. 9.00 do 19.05.2023 r. do godz. 16.00

   złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

   31.05.2023 r. o godz. 15.00

   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

   od 01.06.2023 r. od godz. 8.00 do 07.06.2023 r. do godz. 16.00

   potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

   09.06.2023 r. o godz. 15.00

   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

   Informujemy, że wszelkie informację dot. rekrutacji można uzyskać telefonicznie lub pisząc na adres mailowy placówki. 

   e-mail szkoły: sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl

   numer kontaktowy do szkoły: (58) 552 34 14

   czytaj dalej: Rekrutacja oddziały przedszkolne
  1. Rekrutacja klasy I

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi do Rodziców/Opiekunów dzieci chętnych do klas pierwszych

   Szanowni Państwo!

   Przed nami rekrutacja do klas pierwszych w szkole. W związku z tym przesyłam podstawowe informacje.

   Proponujemy trzy ogólnodostępne klasy pierwsze:

   • Ia – klasa o profilu łyżwiarstwo figurowe (jeżeli dziecko jest z obwodu szkolnego, a chcecie Państwo, żeby dostało sie do klasy sportowej, należy wypełnić wniosek jak dla dziecka spoza obwodu)
   • Ib – klasa o profilu hokej na lodzie(jeżeli dziecko jest z obwodu szkolnego, a chcecie Państwo, żeby dostało sie do klasy sportowej, należy wypełnić wniosek jak dla dziecka spoza obwodu)
   • Ic – klasa ogólna

   Pełny regulamin i harmonogram rekrutacji znajdują się poniżej w pliku pdf

   Rekrutacja będzie odbywać się poprzez stronę internetową od 01 marca 2023 r. od godz. 12:00:

   https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

   Przed tym dniem nie można zalogować się do powyższego systemu.

   Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

   REKRUTACJA PODSTAWOWA

   od 01.03.2023 od godz. 12.00 do 15.03.2022 r. do godz. 16.00

   złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   od 03.03.2023 od godz. 8.00 do 08.03.2023 r. do godz. 16.00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem dokładnej godziny prób)

   przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej

   09.03.2023 r. o godz. 15.00

   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub  danym oddziale

   27.03.2023 r. o godz. 15.00

   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

   od 28.03.2023 r. od godz. 8.00 do 03.04.2023 r. do godz. 16.00

   potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

   05.04.2023 r. o godz. 15.00

   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

   od 15.05.2023 r. od godz. 9.00 do 19.05.2023 r. do godz. 16.00

   złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

   od 16.05.2023 od godz. 8.00 do 19.05.2023 r. do godz. 16.00. godz. 16.00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem dokładnej godziny próby)

   przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej

   18.05.2023 r. o godz. 15.00

   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale

   31.05.2023 r. o godz. 15.00 

   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

   od 01.06.2023 r. od godz. 8.00 do 07.06.2023 r. do godz. 16.00

   potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

   09.06.2023 r. o godz. 15.00

    podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

   W celu ustalenia konkretnego dnia oraz godziny przeprowadzenia testów prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: 58 552 34 14

   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

   15.05.2023 – g.9:00 – 19.05 – g.16:00

   Próby sprawnościowe – 16.05 – 17.05 – g.16:00-17:30

   Informujemy, że wszelkie informację dot. rekrutacji można uzyskać telefonicznie lub pisząc na adres mailowy placówki. 

   e-mail szkoły: sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl

   numer kontaktowy do szkoły: (58) 552 34 14

   czytaj dalej: Rekrutacja klasy I
  2. Rekrutacja klasy IV

   REKRUTACJA PODSTAWOWA

   Składanie wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym.

   przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu

   podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z próby sprawności fizycznej

   uzupełnianie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy programowo wyższej

   publikacji list zakwalifikowanych

   potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata w postaci złożenia pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

   publikacja list przyjętych

   rekrutacja uzupełniająca

   czytaj dalej: Rekrutacja klasy IV
  3. Oferta - filmy

   czytaj dalej: Oferta - filmy
  4. Pytania i odpowiedzi

   Świetlica szkolna/przyprowadzanie/odbiór

    

   1. W jakich godzinach pracuje świetlica szkolna?

   Świetlica jest czynna od godziny 6.30 do 17.00 we wszystkie dni zajęć szkolnych oraz funkcjonuje w niektóre dni wolne od zajęć dydaktycznych.

   1. Jak zorganizowane jest przekazywanie dzieci przez rodziców do wychowawców?

   Rodzice przyprowadzają dzieci do szatni szkolnej, dzieci przebierają się samodzielnie. Pod opieką wychowawców udają się do sali lekcyjnej. Dzieci z oddziałów przedszkolnych przyprowadzane są przez Panie szatniarki.

   Zazwyczaj uczniowie są odbierani przez wychowawcę z szatni szkolnej o określonej godzinie. Następnie nauczyciel odbiera dzieci, które przebywają przed lekcjami na świetlicy szkolnej. Po zakończeniu zajęć nauczyciel sprowadza dzieci do szatni, nieodebrane dzieci odprowadza do świetlicy szkolnej.

   1. Jak zorganizowane jest przyprowadzanie dzieci do szkoły na zajęcia sportowe

   i przeprowadzanie ich do szkoły na zajęcia lekcyjne.

   Dzieci bezpośrednio przyprowadzane są przez rodziców na halę  lub do szkolnej świetlicy,  skąd odbierane są przez trenerów i przeprowadzane na zajęcia sportowe, które odbywają się na hali Olivia.  Po zakończonych zajęciach trenerzy odprowadzają uczniów do szkoły.

    

   Zajęcia/funkcjonowanie/pobyt

    

   1. W jaki sposób szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo?

   Szkoła jest monitorowana dzięki czemu zapewniamy uczniom bezpieczeństwo podczas przerw i pobytu dzieci w szkole.

   Najmłodsze dzieci (0-3) są pod stałym nadzorem wychowawcy bądź nauczyciela prowadzącego. Nie poruszają się po szkole bez opieki.

     

   1. Czy szkoła zapewnia uczniom podręczniki?

   Uczniowie otrzymują zakupione z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia  do zajęć edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Podręczniki są własnością szkoły i zostaną wypożyczone na rok szkolny każdemu dziecku. Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu.

    

   1. Czy jest możliwość pozostawiania podręczników w szkole?

   Tak, uczniowie klas młodszych mają możliwość pozostawiania podręczników w klasie, jeżeli akurat nie są one niezbędne do odrobienia pracy domowej, czy przygotowania się do zajęć.

    

   1. W jakich przedsięwzięciach szkoła bierze udział?

   Szkoła jako placówka bierze udział w licznych przedsięwzięciach, do których zachęcamy wszystkich oczywiści uczniów, chcąc zmotywować ich do aktywności:

   • Gazetka szkolna – Manufaktura,
   • Prężnie działający SU,
   • Liczne akcje wolontariatu
   • Spektakularne akcje – udział w koncercie bożonarodzeniowym transmitowanym przez Miasto Gdańsk, , wizyta z okazji Dnia Dziadka i Babci w DPS Polanki, udział w konferencji „Ku Wartościom” z 6 innymi szkołami – debata oksfordzka
   • Działalność w ramach Roku Relacji, Ambasady Wiosny Edukacji, Erasmusa, lekcji skype

   Jako szkoła z oddziałami sportowymi dbamy o zdrowie fizyczne i psychiczne naszych uczniów i ich rodzin – zdobycie w tym roku Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

    

   1. Jak liczne są klasy?

   Liczebność klasy zależna jest od liczebności dzieci zapisanych do szkoły w danym roku szkolnym. Niektóre klasy są mniej, inne bardziej liczne. Jednak ilość dzieci w klasach I-III nie przekracza 25 uczniów

   1. Jak długo trwają zajęcia w szkole?

   Ilość godzin przebywania dzieci w szkole zależy od profilu klasy. Klasy ogólne przebywają w szkole średnio 4-5 godz. dziennie (22-23 godz. tygodniowo - 18 godz. z wychowawcą, 2 godz. religii, 2-3 godz. j. angielskiego), klasy sportowe 6-8 godz. dziennie (34- 38 godz. tygodniowo - 18 godz. z wychowawcą, 2 godz. religii, 2-3 godz. j. angielskiego i ok. 12-15 godz. zajęć sportowych).

    

   1. W jakich godzinach odbywają się zajęcia szkolne?

   Zajęcia szkolne w klasach I - III odbywają się w godzinach 8:00 - 16:15. Klasy ogólne przeważnie rozpoczynają zajęcia od godz. 8.00 i kończą ok. godz. 12:25.

   Klasy pierwsze i drugie o profilu łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie rozpoczynają zajęcia od zajęć sportowych na hali Olivia. Następnie trener przyprowadza dzieci do szkoły na zajęcia lekcyjne. Zajęcia kończą się w zależności od planu lekcji danej klasy.

    

   1. Jakiego wsparcia udziela szkoła uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

   Wychowawcy klas młodszych ściśle współpracują ze specjalistami – pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą oraz socjoterapeutami. Uczniowie klas młodszych w razie potrzeby objęci są terapią logopedyczną, socjoterapią odbywającą się w formie zajęć grupowych, metodą Weroniki Sherborne. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Gdańsku

    

   1. Czy w szkole odbywają się lekcje religii i etyki i jak są zorganizowane?

   Tak. Uczniowie już od „zerówki” mogą uczęszczać na lekcje religii oraz etyki. Jedne i drugie zajęcia organizowane są na wniosek rodziców w godzinach dopasowanych do planu lekcji danej klasy i prowadzone przez specjalistów.
   To rodzice decydują o udziale dziecka w tych zajęciach. Można wybrać jeden z tych przedmiotów, można zdecydować się na udział dziecka w obu albo zrezygnować zarówno z zajęć religii, jak i etyki.

     

   Stołówka/obiady

     

   1. Czy obiady są gotowane w szkole, czy jest catering?

   W naszej szkole obiady są przygotowywane na miejscu przez panie kucharki, pod okiem pani intendentki, która przygotowuje menu dostosowane do dzieci. Posiłki są urozmaicone, zdrowe, kolorowe a przede wszystkim smaczne i świeże.

     

   1. Czy w szkole są obiady, jak są zorganizowane i jaka jest ich cena?

   W szkole funkcjonuje stołówka. Posiłki przygotowywane są w szkolnej kuchni (dla oddziałów przedszkolnych są to trzy posiłki – śniadanie, obiad i podwieczorek, dla uczniów od klasy pierwszej – obiady). Jadłospis opracowywany jest z uwzględnieniem zasad zdrowej i zbilansowanej diety ucznia, są to smaczne i urozmaicone posiłki. Uczniowie klas młodszych udają się do stołówki całą klasą pod opieką nauczyciela, wspólnie spożywają posiłek i wraz z nauczycielem wracają do klasy na dalsze zajęcia.

   Informacja dotycząca kosztów znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce szkoła-stołówka-koszty posiłków.
    

   1. Czy wychowawca schodzi z dziećmi na obiad?

   Uczniowie klas młodszych udają się do stołówki całą klasą pod opieką nauczyciela, wspólnie spożywają posiłek i wraz z nauczycielem wracają do klasy na dalsze zajęcia.

   Uczniowie klas I-III są sprowadzani przez opiekuna i przebywają na stołówce pod opieką nauczyciela. Również z nim wracają do klasy.

    

   1. Czy jest możliwość dofinansowania obiadów dla dziecka?

   Tak. Rodzic może wystąpić z wnioskiem  o dofinansowanie do MOPR-u lub do odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta Gdańska (Wydział Rozwoju Społecznego).

   Sport/zajęcia sportowe/zajęcia dodatkowe

    

   1. Jakie dyscypliny sportowe uprawiane są w szkole?

   W naszej szkole od klas 0 i 1 dzieci trenują  hokej na lodzie oraz łyżwiarstwo figurowe. W ramach zajęć sportowych uczniowie uczęszczają na zajęcia specjalistyczne hokeja oraz łyżwiarstwa figurowego, zajęcia z baletu i akrobatyki dla łyżwiarzy. Realizowane są również zajęcia z Fitklasy.

   Natomiast od klasy 4, dzieci mogą uprawiać short-track oraz piłkę ręczną.

     

   1. Czy można zapisać dziecko do klasy sportowej gdy jeszcze nigdy nie jeździło na łyżwach i nie ma sprzętu specjalistycznego do uprawiania sportu?

   Jak najbardziej, jeżeli nie ma przeciwskazań zdrowotnych  do uprawiania sportu i dziecko jest sprawne ruchowo. Dzieci w tym wieku z łatwością przyswajają nowe elementy aktywności sportowych. Systematyczny trening przyspiesza naukę nowych umiejętności. 

   W początkowych klasach dzieci w trakcie różnych zabaw uczą się podstaw łyżwiarskich, jazdy z kijem hokejowym oraz prowadzenia krążka. Podnoszą swoje umiejętności organizacyjne dnia codziennego, uczą się współpracy w grupie,  zdrowej sportowej rywalizacji.

   Na Hali Olivia istnieje możliwość odpłatnie wypożyczenia sprzętu specjalistycznego do uprawiania hokeja na lodzie i zapewniamy także fachowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego sprzętu na późniejszym etapie szkolenia.

    

   1. Czy jest boisko w szkole oraz przestrzeń rekreacyjna, na którym dzieci mogą spędzać czas podczas przerw?

   W szkole znajduję się: sala gimnastyczna, wielofunkcyjne boisko, na którym można grać w p. koszykową, p. siatkową, p. ręczną oraz w tenisa ziemnego. Dookoła naszego boiska wielofunkcyjnego jest tor dla rolkarzy. Obok znajduję się kryte boisko do gry w p. ręczną oraz p. nożną. Dostępne są również dwa place zabaw dla dzieci oraz przestrzeń rekreacyjna, gdzie uczniowie  mogą spędzać czas wolny, lodowisko na hali Olivia, gdzie odbywają się treningi specjalistyczne z hokeja na lodzie oraz łyżwiarstwa figurowego.

    

   1. Czy w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne?

   W miarę możliwości organizowane są  zajęcia plastyczne, muzyczne, informatyczne, szachowe oraz sportowe.

    

   1. Czy uczniowie biorą udział w zawodach sportowych?

   Tak. Uczniowie od klasy „0” do ukończenia szkoły biorą udział w zawodach sportowych mini-hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego, tenisa ziemnego. Młodsi w zawodach szkolnych, starsi w klubowych dzięki współpracy szkoły z uczniowskimi klubami sportowymi oraz z GKS Stoczniowiec. Dzieci biorą również udział w zawodach międzyszkolnych w unihokeja, p. ręczną, p. nożną  organizowanych przez GOKF.

   czytaj dalej: Pytania i odpowiedzi
  powrót do góry