Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi do Rodziców/Opiekunów dzieci chętnych do klas pierwszych

Szanowni Państwo!

Przed nami rekrutacja do klas pierwszych w szkole. W związku z tym przesyłam podstawowe informacje.

1. Pełny regulamin i harmonogram rekrutacji znajdują się poniżej w pliku pdf

Proponujemy trzy ogólnodostępne klasy pierwsze:

  • Ia – klasa o profilu łyżwiarstwo figurowe
  • Ib – klasa o profilu hokej na lodzie
  • Ic – klasa ogólna

2. Rekrutacja będzie odbywać się poprzez stronę internetową od 07 marca 2022 r. od godz. 12:00:

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Przed tym dniem nie można zalogować się do powyższego systemu.

3. REKRUTACJA PODSTAWOWA dla wszystkich chętnych

07.03.2022 – g.12:00 – 18.03.2022 – g.16:00

Próby sprawnościowe do klas sportowych – 10.03. – 15.03.2022 – w g. 16:00 – 17:30

W celu ustalenia konkretnego dnia oraz godziny przeprowadzenia testów prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: 58 552 34 14

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

16.05.2022 – g.9:00 – 20.05 – g.16:00

Próby sprawnościowe – 17.05 – 18.05 – g.16:00-17:30

4. Kontynuacja nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

Dziecko, któremu Prezydent wskazał (rodzic otrzymał pismo ze wskazaniem miejsca), jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (rodzice nie dokonują rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej). Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej należy złożyć w szkole, do której dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 7 marca do 18 marca 2022 r. do godz. 1 6.00.

Jeżeli natomiast dziecko spoza obwodu danej publicznej szkoły podstawowej zostało przyjęte bez ww. wskazania, do klasy I tej szkoły podstawowej może ono być przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja dzieci spoza gminy Gdańsk możliwa będzie tylko w przypadku wolnych miejsc, od 22 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. W tym terminie rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Gdańsk składają wypełniony wniosek rekrutacyjny w szkole.

Informujemy, że wszelkie informację dot. rekrutacji można uzyskać telefonicznie lub pisząc na adres mailowy placówki. 

e-mail szkoły: sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl

numer kontaktowy do szkoły: (58) 552 34 14


W załączniku zarządzenia Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023