Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi do Rodziców/Opiekunów dzieci chętnych do klas pierwszych

Szanowni Państwo!

Przed nami rekrutacja do klas pierwszych w szkole. W związku z tym przesyłam podstawowe informacje.

Proponujemy trzy ogólnodostępne klasy pierwsze:

  • Ia – klasa o profilu łyżwiarstwo figurowe (jeżeli dziecko jest z obwodu szkolnego, a chcecie Państwo, żeby dostało sie do klasy sportowej, należy wypełnić wniosek jak dla dziecka spoza obwodu)
  • Ib – klasa o profilu hokej na lodzie (jeżeli dziecko jest z obwodu szkolnego, a chcecie Państwo, żeby dostało sie do klasy sportowej, należy wypełnić wniosek jak dla dziecka spoza obwodu)
  • Ic – klasa ogólna

Pełny regulamin i harmonogram rekrutacji znajdują się poniżej w pliku pdf

Rekrutacja będzie odbywać się poprzez stronę internetową od 01 marca 2023 r. od godz. 12:00:

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Przed tym dniem nie można zalogować się do powyższego systemu.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA PODSTAWOWA

od 01.03.2023 od godz. 12.00 do 15.03.2022 r. do godz. 16.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 03.03.2023 od godz. 8.00 do 08.03.2023 r. do godz. 16.00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem dokładnej godziny prób)

przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej

09.03.2023 r. o godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub  danym oddziale

27.03.2023 r. o godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28.03.2023 r. od godz. 8.00 do 03.04.2023 r. do godz. 16.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

05.04.2023 r. o godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 15.05.2023 r. od godz. 9.00 do 19.05.2023 r. do godz. 16.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

od 16.05.2023 od godz. 8.00 do 19.05.2023 r. do godz. 16.00. godz. 16.00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem dokładnej godziny próby)

przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej

18.05.2023 r. o godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale

31.05.2023 r. o godz. 15.00 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

od 01.06.2023 r. od godz. 8.00 do 07.06.2023 r. do godz. 16.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

09.06.2023 r. o godz. 15.00

 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

W celu ustalenia konkretnego dnia oraz godziny przeprowadzenia testów prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: 58 552 34 14

Informujemy, że wszelkie informację dot. rekrutacji można uzyskać telefonicznie lub pisząc na adres mailowy placówki. 

e-mail szkoły: sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl

numer kontaktowy do szkoły: (58) 552 34 14