Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi do Rodziców/Opiekunów dzieci chętnych do oddziałów zerowych

Szanowni Państwo!

Przed nami rekrutacja do oddziałów „0” w szkole. W związku z tym przesyłam podstawowe informacje.

 1. Proponujemy dwa ogólnodostępne oddziały zerowe:
 • 0a
 • 0b
 • w obu oddziałach jest możliwość realizacji programu treningowego łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie

Rekrutacja będzie odbywać się poprzez stronę internetową od 01 marca 2023 r. od godz. 12:00:

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Przed tym dniem nie można zalogować się do powyższego systemu.

Pełny regulamin i harmonogram rekrutacji znajdują się poniżej w pliku pdf

  Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego od 13.02.2023 godz 8:00 do 28.02.2023 godz. 18:00. Druki do pobrania w sekretariacie.

  W związku z nowelizacją przepisów dotyczących procedury odwoławczej zmianie uległy terminy składania odwołań przez rodziców kandydatów nieprzyjętych, a także ich rozpatrywania. Terminy zostały skrócone do 3 dni. 
  W związku z powyższym aktualizacja została wprowadzona do zasad rekrutacji, które przesyłam w załączeniu. Proszę o zapoznanie się ze zmianami i stosowanie. 

  REKRUTACJA PODSTAWOWA

  od 01.03.2023 r. od godz. 12.00 do 15.03.2023 r. do godz. 16.00 

  złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  27.03.2023 r. o godz. 15.00

  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 28.03.2023 r. od godz. 8.00 do 03.03.2022 r. do godz. 16.00

  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

  05.04.2023 r. o godz. 15.00

  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  od 15.05.2023 r. od godz. 9.00 do 19.05.2023 r. do godz. 16.00

  złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

  31.05.2023 r. o godz. 15.00

  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

  od 01.06.2023 r. od godz. 8.00 do 07.06.2023 r. do godz. 16.00

  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

  09.06.2023 r. o godz. 15.00

  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

  Informujemy, że wszelkie informację dot. rekrutacji można uzyskać telefonicznie lub pisząc na adres mailowy placówki. 

  e-mail szkoły: sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl

  numer kontaktowy do szkoły: (58) 552 34 14