Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi do Rodziców/Opiekunów dzieci chętnych do oddziałów zerowych

Szanowni Państwo!

Przed nami rekrutacja do oddziałów „0” w szkole. W związku z tym przesyłam podstawowe informacje.

 1. Pełny regulamin i harmonogram rekrutacji znajdują się poniżej w pliku pdf
 2. Proponujemy dwa ogólnodostępne oddziały zerowe:
 • 0a
 • 0b
 • w obu oddziałach jest możliwość realizacji programu treningowego łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie

Rekrutacja będzie odbywać się poprzez stronę internetową od 07 marca 2022 r. od godz. 12:00:

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Przed tym dniem nie można zalogować się do powyższego systemu.

O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

Rodzice dzieci już uczęszczających do placówki, którzy chcą by ich dziecko kontynuowało naukę w oddziale przedszkolnym NIE LOGUJĄ SIĘ DO
SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, a jedynie skladają u dyrektora wypelnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Kartę należy złożyć w terminie od 7 lutego do 4 marca 2022 r. do godz. 10.00

REKRUTACJA PODSTAWOWA dla wszystkich chętnych

 • 07.03.2022 – g.12:00 – 18.03.2022 – g.16:00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • 16.05.2022 – g.9:00 – 20.05.2022 – g.16:00

  Informujemy, że wszelkie informację dot. rekrutacji można uzyskać telefonicznie lub pisząc na adres mailowy placówki. 

  e-mail szkoły: sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl

  numer kontaktowy do szkoły: (58) 552 34 14