Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, jak ważna jest profilaktyka. Pomaga ona zapobiec działaniom niepożądanym i także karalnym. Po spotkaniach z panem komendantem – Mariuszem Bojko oraz jego zastępcą – panem Bartoszem Bartoszkiem, a także naszą ulubioną panią aspirant – Eweliną Stankiewicz -  postanowiliśmy podjąć szereg działań uświadamiających naszych uczniów, aby świat, który ich otacza, nie był dla nich niebezpieczny, aby potrafili powiedzieć NIE, kiedy sytuacja tego wymaga.
        Najmłodsi uczniowie z klas O – III już uczestniczą w projekcie „ Uczę się bezpieczeństwa”,
starsi z klas IV – VIII oraz gimnazjum właśnie rozpoczęli spotkania warsztatowe dotyczące odpowiedzialności nieletnich, dopalaczy i środków odurzających, cyberprzemocy, kradzieży tożsamości. Oczywiście tematy i forma przekazu są dostosowane do etapu rozwoju dzieci. Prowadząca pani aspirant – Ewelina Stankiewicz -  jest asystentem ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii.

Dyrektor SP 35

Małgorzata Skwira