Nasz szkoła kontynuuje obecnie realizację dwóch projektów Erasmus+. Nadrzędnym celem programu jest wspieranie uczniów i nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji przede wszystkim w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej i językowych. Finansowane przez Unię Europejską projekty ułatwiają zapewnienie młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwiają ich realizatorom oraz ich podopiecznym łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, porównywanie tych systemów, dzielenie się dobrymi praktykami, a także, w przyszłości, dzięki rozwiniętym kompetencjom społecznym i językowym, możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Jeden z projektów ‘Do celu. Bez stresu’ obejmuje współpracę ze szkołami partnerskimi z Portugalii, Włoch i Hiszpanii i dotyczy zrównoważonego rozwoju człowieka i kształtowania umiejętności osiągania celów. Drugi projekt, ‘Morze na horyzoncie’, realizowany jest z udziałem szkół z Francji, Rumunii, Chorwacji i Grecji i związany jest z ochroną zasobów morskich i wpływem mórz na rozwój naszych miast.