Akredytacja Erasmus+, którą przyznano naszej szkole to zobowiązanie do działań związanych z realizacją planu Erasmus+, współfinansowanego przez Unię Europejską, który ma objąć kształcenie kompetencji językowych i przyrodniczych, promocję zdrowia, doskonalenie warsztatu pedagogicznego nauczycieli, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za świat i sprawczości w naszych uczniach. W następnym półroczu czekają nas mobilności współorganizowane ze szkołami w Campulungu w Rumunii, w Ostawie w Czechach oraz szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli. W tym półroczu udało nam się już jednak: - nawiązać współpracę ze szkołami europejskimi podczas realizowania projektu European Landscapes - przeprowadzić warsztaty i lekcje na temat recyklingu oraz rozreklamować konieczność segregowania śmieci - zorganizować zajęcia na temat marnowania żywności i dokarmiania ptaków - zwiedzić Zakład Utylizacyjny w Szadółkach - przeprowadzić akcję zbierania elektrośmieci i sprzątania świata - rozpowszechnić ideę Zielonych Świąt - zwrócić uwagę na temat konieczności zmiany nawyków poprzez wystawy, tablice informacyjne i dyskusje przeprowadzane na lekcjach. Wszystkie przedsięwzięcia, które udało nam się zrealizować i udokumentować zostały zgromadzone w poniższym newsletterze: https://www.canva.com/design/DAF5r34nCa4/rStetP2ajCRoo0hGA7RzYA/view?utm_content=DAF5r34nCa4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor