Link do naboru: https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi do Rodziców/Opiekunów dzieci chętnych do oddziałów zerowych

Szanowni Państwo

Przed nami rekrutacja do oddziałów „0” w szkole.
W związku z tym przesyłam podstawowe informacje.

 1. Regulamin i harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA 2021/2022.
 2. Oferta placówki będzie zamieszczona na stronie szkoły od dnia 12.02.2021r.
 3. Proponujemy dwa ogólnodostępne oddziały zerowe:
 • 0a
 • 0b
 • w obu oddziałach jest możliwość realizacji programu treningowego łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie
 1. Rodzice biorą udział w ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH.
 2. Podstawowe terminy umieszczone są w HARMONOGRAMIE REKRUTACJI.
 3. REKRUTACJA PODSTAWOWA dla wszystkich chętnych
 • 01.03.2021 – g.12.00 – 12.03.2021 – g.16.00
 1. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
 • 10.05.2021 – g.9.00 – 14.05 – g.16.00
 1. REKRUTACJA DZIECI SPOZA GMINY GDAŃSK
 • 08 – 31.08. 2021

Informacja dotycząca składania wniosków

Wniosek wypełniony przez rodzica/opiekuna za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzice drukują ten wniosek, podpisują, a następnie przekazują do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium.

Dostarczenie wniosków rekrutacyjnych wraz z dokumentami należy zrobić na dwa sposoby:

 • Rodzice skanują wniosek wraz z pozostałymi dokumentami i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki pierwszego wyboru lub
 • Rodzice wrzucają ww. dokumenty (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez placówkę.

UWAGA!!!

Jeśli wniosek złożony przez rodziców będzie niekompletny, sekretariat będzie kontaktować się telefonicznie z rodzicami.

Wniosek musi zawierać komplet dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium. Jeśli Państwo nie dostarczą nam następujących dokumentów, wniosek będzie odrzucony. Proszę zapoznać się z zasadami rekrutacji, które są zamieszczone na stronie szkoły.

Informujemy, że wszelkie informację dot. rekrutacji można uzyskać telefonicznie lub pisząc na adres mailowy placówki. Ze względu na pandemię chcemy ograniczyć w placówce ruch rodziców składających dokumenty rekrutacyjne.

e-mail szkoły: sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl

numer kontaktowy do szkoły: (58) 552 34 14