Wolontariat - Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

Wszelkie najistotniejsze informacje będę zamieszczać na tablicy korkowej przy sali nr 19. Akcje pomocowe będą organizowane w takich obszarach jak pomoc drugiemu człowiekowi, zwierzętom i środowisku przyrodniczemu. Jak dotąd wolontariusze podjęli się pomocy w czytaniu dzieciom z klasy II a (Danusia Kolendo), i tak jak wspomniałem wcześniej przygotowujemy pomoc Domowi Samotnej Matki w Matemblewie. (informacja o tej akcji również została przekazana uczniom i nauczycielom szkoły przez wolontariuszy). Co najistotniejsze, to uczniowie większość akcji będą przeprowadzać na terenie szkoły, nie będzie większych kolizji z zajęciami dydaktycznymi, spotkania organizacyjne będą odbywać się w razie potrzeb w poniedziałki na długiej przerwie w auli od 12.25-12.40. Wczoraj przekazałem dla rodziców tzw.porozumienia wolontariackie (podpisane przez rodziców porozumienia dzieci przynoszą do mnie). Wszystkie akcje na zewnątrz szkoły, jeśli takie będą(Pani Dyrektor wyraziła zgodę) będą zawsze odbywać się pod moją opieką, a jeśli będzie taka potrzeba, to również pod opieką innych nauczycieli. W najbliższej przyszłości na pewno odwiedzę z wolontariuszami schronisko dla zwierząt, najprawdopodobniej Ciapkowo w Gdyni. O kolejnych akcjach będę na bieżąco informować uczniów na spotkaniach organizacyjnych, dodatkowo za pośrednictwem tablicy informacyjnej przy sali 19. Wolontariusze szkoły będą ściśle współpracować z samorządem szkoły, informacje dotyczące działań samorządu przekazuje Monika Lehman. Oczywiście za wolontariat wystawiam uczniom zaświadczenia za udział w akcjach i przyznaję dodatkowe punkty( zwykle maksymalnie można było otrzymać 3 pkt.)

powrót do góry